Ważne wydarzenia ogólnoszkolne 2018/2019

Otwarcie nowych pracowni

12 października 2018 r. w naszym Zespole Szkół odbyło się uroczyste oddanie do użytku odnowionego budynku, gdzie będą pracować klasy gastronomiczne i rolnicze. Po uroczystych powitaniach zebranych przez Pana Dyrektora, Andrzeja Chruściela i przemówieniu Pana Starosty Prudnickiego, Radosława Roszkowskiego, odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu przez ks. Proboszcza, Stanisława Bogaczewicza. Zgromadzeni mogli obejrzeć pracownię gastronomiczną, nowe sale lekcyjne i rolniczy sprzęt mechaniczny. Następnie Pan Dyrektor zaprosił wszystkich przybyłych na poczęstunek, który przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pań J. Grzegockiej i A. Chudy. Wystrój sali i obsługa gości były dziełem klas hotelarskich na czele z Panią A. Maroszek. Goście obejrzeli krótką prezentację stylizowaną na „stare czasy” a ukazującą w telegraficznym skrócie przebieg budowy. Prezentacja jest do oglądnięcia pod adresem internetowym https://prezi.com/4tuzxw8ys_4i/pokaz/

Szkolne obchody  100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

9 listopada nasza szkoła świętowała 100 rocznicę powtórnych narodzin Polski. O 9.00 rozpoczął się uroczysty apel przygotowany od strony montażu słowno – multimedialnego przez kl. II TEH z Panią A. Maroszek. Za scenografię i kotyliony odpowiadała klasa IV TG z Panią A. Chudy. Dodatkowo klasa II TG na zajęciach gastronomicznych u Pani A. Chudy upiekła mnóstwo kruchych ciasteczek polukrowanych na biało – czerwono. W trakcie występu posłuchaliśmy wzruszających pieśni patriotycznych i wierszy a także były dwie wielkie niespodzianki: teatr cieni ukazujący historię walki o niepodległość ojczyzny osnutą na motywie miłości dwojga młodych ludzi. TO BYŁO WZRUSZAJĄCE!!! Drugą wspaniałą niespodzianką był romski taniec Patrycji Mirgi z klasy II TE. Druga część obchodów była naznaczona rywalizacją zespołów klasowych w quizie historycznym zorganizowanym przez nauczycielki historii: Panią D. Giereś i E. Klekociuk, wspomaganych przez Panią M. Gajdę. Ostatnim akcentem szkolnych obchodów Święta Niepodległości było rozdanie dyplomów uczestnikom quizu i wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu o godz. 11.11. Cieszyć się trzeba mocno, że DUCH w Narodzie nie ginie, gdyż tego dnia było nas w szkole bardzo wielu!

A oto nasza galeria:

Podpisanie umowy z Aresztem Śledczym w Prudniku

W dniu dzisiejszym (28 listopada br.) podpisana została umowa o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Rolniczych a Aresztem Śledczym w Prudniku.
Porozumienie umożliwi uczniom kierunku „Resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym” oraz klas o profilu mundurowym na odbywanie zajęć praktycznych w Areszcie Śledczym. Odczuwająca obecnie braki kadrowe Służba Więzienna może w przyszłości liczyć na absolwentów prudnickiego II LO.

II LO – wielki zaszczyt!

1.05.2019: dociera do nas ta wspaniała wiadomość: Po raz drugi nasza szkoła dostała się do MON-owskiego programu : „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

Rozwijamy czytelnictwo

Zespołowi Szkół Rolniczych przyznano dotacje z Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa na wzbogacenie księgozbioru obu bibliotek szkolnych! Technikum nr 2 otrzymało 15 000 zł a II LO – 5 000 zł